2019-2020

MISZTÉRIUMOK, SORSKÉRDÉSEK, DRÁMÁK

A 2019-2020-as évben folytatjuk Rudolf Steiner Misztérium drámáinak tanulmányozását, különböző művészi eszközök segítségével. Mihail Csehov dráma gyakorlatai, beszédformálás-gyakorlatok, stúdiumok és külföldi előadók műhelymunkái jelentik kereteinket. Persephone misztériuma, a Mesék Steiner drámáiban, Michael és Raphael közti tér, Közösség és egyén sorsának vizsgálata. A Föld és az Ember gyógyításának lehetőségei – pedagógiai kihívások. Éneklés, euritmia, Bothmer gimnasztika. Szintézisre törekszünk a széttagolódás helyett. A következő kérdések mentén mélyítjük el kutatómunkánkat: Mik a sorsfeladataim ebben az életben? Kik a társaim ezen az úton? Hogyan függ össze a Természet és az emberi én kibontakozása? – Persephoné misztériuma. Hogyan jelenik meg a Doppelganger, hogyan ismerhető fel működése az életemben? Milyen módon dolgozhatok alkotóan ezzel a Lénnyel? – Felismerések Rudolf Steiner Misztérium drámái alapján. Ismerkedés Conrad van Houten inspiráló tanulási folyamatával.

Milyen az Én Saját Hangom? Hogyan tudom megformálni a Szót, hogy kifejezze, ami bennem él? – Művészi beszédképzési gyakorlatok az én fejlődés szolgálatában mind az életben, mind a színpadi megjelenéskor.


Találkozóink voltak 2019-2020:

Szeptember 13-15.
Október 11-13.
November 8-10.
December 6-8.
Január 25. Misztériumdráma jelenet előadás
Február 7-9. Andrew Wolpert előadása
Március 13-15.
(Április 3-5.)
(Május 8-10.)
Június 5-7.

Advertisement
%d bloggers like this: