Beszámoló elmúlt hétvégéinkről

2018. December 7-9.

Szemináriumi hétvége

Misztériumdráma kapcsán a Lucifer lény.

2018. November 16-18.

Szemináriumi hétvége

Misztériumdráma kapcsán a lelki erők: Asztrid, Philia, Luna.

2018. Október 13-15.

DRÁMA ÉS ÉLET

Harlan Gilbert (Amerikai Egyesült Államok) előadása volt műhelymunkákkal.

Találkozásaink akkor válnak drámaivá, amikor saját lényünk belső vívódásokkal terhes  vagy megoldatlan aspektusaival szembesülünk. Ezek a drámai élmények lényünk legmagasabb és legmélyebb régióiba nyújtanak betekintést és így lehetőséget adnak a  felemelő siker és a megrázó bukás megtapasztalásához. Bármelyiket éljük is át,  mindkettő mélyreható változásokat hoz az életünkben.
A drámaművészet a termékeny  élet-találkozások felvállalásának képességét jelenti a színpadon vagy a hétköznapi élet során. Legyen szó tragédiáról, komédiáról, vagy  egyszerűen történelemről, az emberi szellem mindig ugyanazzal a kihívással szembesül:  vajon, amikor egy másik emberrel találkozom, valóban saját önátalakítást ösztönző erőmmel is találkozom? A fenti témákat  három területen végzett közös műhelymunka  során mélyítettük el művészeti munka,  beszélgetések és előadás formájában:
– a dráma, mint művészeti forma
– a dráma és közösség
– a dráma által felébresztett morális impulzus

2018. Szeptember 21-23.

Szemináriumi hétvége

Misztériumdrámák: a 4. misztériumdráma első fele.

 

2018. Június 8-10.

A KARÁCSONYI GYŰLÉS ÉS AZ ALAPKŐ RUDOLF STEINER ÉLETÚTJÁBAN

ARCHETIPIKUS BIOGRÁFIAI FORDULÓPONTOK

Andrew Wolpert előadása volt.

2018. Május 12-13.

Szemináriumi hétvége

Misztériumdrámák.

2018. Április 13-15.

Ifjúsági Konferencia

2018. Március 9-11.

Szemináriumi hétvége

Benned él az emberlény

2018. Február 16-18.

ITA WEGMAN ÉS ELISABETH VREEDE REHABILITÁCIÓJA

Korcsog Balázs előadása volt, egy független dornachi hírlevélben megjelent fontos cikkről: nemrég egy új kezdeményezés jött létre Ita Wegman és Elisabeth Vreede rehabilitációjára.

2017. December 8-10.

Andrew Wolpert előadása volt, az első Goetheanum és az Alapkő Meditáció témakörben. ​Az előadások alkalmával arról hallhattunk, hogyan alakultak át a szándékok, amelyek az első Goetheanum elgondolásában és megvalósításában nyertek kifejezést az 1923-24-es Karácsonyi Gyűlés alkalmával és az Alapkő Meditációban.

2017. November 17-19.

A MICHAELI KORSZELLEMTŐL AZ AHRIMÁNI INKARNÁCIÓIGA

Korcsog Balázs előadása volt, a jelenlegi Michael-korszak öt legfontosabb spirituális eseményéről (1879 – 1899 – 1933 – 1998 – és napjainkban).

2017. Október 13-15.

A SORS MŰKÖDÉSÉNEK TETTENÉRÉSE ÉLETÜNKBEN

Harlan Gilbert előadása volt, aki Waldorf középiskolai matematika tanár, euritmista és gondolkodó, a Stuttgarti Waldorf Pedagógiai Szeminárium docense az Egyesült Államokból.

2017. Szeptember 29. – Október 1.

A Rudolf Steiner Szeminárium résztvevői a  Napút Művészeti Akadémia 10 éves jubileumi kiállítása és művészeti rendezvényén részleteket adtak elő Rudolf Steiner misztériumdrámáiból.

2017. Január 6-8.

A fiatalok mindig új impulzust hoznak magukkal, de hogy ezt ki tudják-e bontakoztatni, az sok mindenen múlik. Ezen a hétvégén

Constanza Kaliks,

ckk

brazil származású Waldorf tanár, a dornachi Szabad Szellemtudományi Főiskola Ifjúsági Szekciójának vezetője volt a vendégünk a Pesthidegkúti Waldorf Iskolában, az ő előadásai mellett csoportos beszélgetésekkel és művészeti munkákkal igyekeztünk több oldalról is megközelíteni azt, ami most a fiatalokban (és idősebbekben!) mozog.

Köszönet és hála mindenkinek, hogy ez az eleven és csillogó szemű “fiatalos” hétvége megvalósulhatott!
Talán százan is voltunk Constanza előadásain. Izgalmas volt hallani, amit az én fejlődésével kapcsolatban a bizalomról, a felelősségről és a pluralitásról mondott…

Jó volt megélni az együttműködést, a jelenlétet és a találkozásokat Misi  segítségével, aki az Osonó Színházműhelyből hozott nekünk gyakorlatokat. Szombaton este a fórumon is megelevenedett a témacsoportok munkája: el is mondták, de drámában, kreatív írásban és euritmiában is megjelenítették mindazt, amire jutottak a Társadalmi Miértekkel, az Ember és a Halál viszonyával, a Globalizációval, a Waldorf-oktatással és továbbtanulással valamint az Én és Te kérdésével kapcsolatban.

Vasárnap az aulában Constanza válaszolt a feltett kérdésekre, és aztán már a jövőről, a továbblépés lehetőségeiről beszélgettünk. Felmerült a Goetheanum Ifjúsági Szekciójával való együttműködés többféle lehetősége is (http://www.youthsection.org/).

 

2016. November
Oliver Conradt: Geometria és a Korszellem impulzusa

Nagyon izgalmas hétvégénk volt Oliverrel, sok hővel, lelkesedéssel, mozgással, kapcsolódva a végtelenhez… A projektív geometriához gondolkodásunk nem használt részeit kellett mozgásba hoznunk, Bothmeren pedig a végtagjainkat, és megélhettük, hogyan tartozunk véges darabkaként a végtelenhez. Bothmer gróftól idézve:
“Ennek a gimnasztikai nevelésnek az a lényege, hogy a mozgás során működő erők játékán keresztül magasabb lényünk megszülethessen a határtalan térben, és hogy a határok közé zárt emberi test egyre inkább belenőhessen magasabb lényünk ideális képébe, igazodhasson ahhoz, és változzon általa.”

Megismerkedtünk a dualitás alapelvével, ami pénteken a lemniszkátával és annak duális formájával kezdődött, aztán folytattuk a pontok síkján és az egyenesek síkján történő vizsgálódással. Vasárnap aztán a botok-karok mozgásában is megtapasztaltunk egyfajta dualitást. Emlékezetes marad a háromszög, amely egyik irányban pontba húzódik, másik irányban a végtelenbe kerülő csúcs után szokatlan alakot vesz fel, végül a vízszintesbe érő oldalaival az egész síkot felöleli. (ld fotó) És mindazt, ami történt a szerkesztésben, és a fogalmak felhasználása után képivé vált, megpróbáltuk a valóságra vonatkoztatni és így sok szó esett antropozófiai vonatkozásokról is, például hogy a pontok síkja a fizikai világhoz hasonlóan működik, az egyenesek síkja pedig az éterihez.

Néhány kép ízelítőként novemberi munkánkból.

szerkesztes
projektív geometriai szerkesztés Oliverrel
haromszog
A háromszög, amely egyik irányban pontba húzódik, a másik irányban végül felöleli az egész síkot
Advertisement
%d bloggers like this: