2008-2009

Rudolf Steiner Szeminárium 2008/2009
1. évfolyam

Antropozófiai Alapozó Kurzus

KI IS VAGYOK ÉN? A válasz életünk legnagyobb kihívása.
Sorsunk felismerése és megvalósítása a jövő felé irányuló
képzeletteli nyitottságtól, a folyamatosan életben tartott
önismerettől és a minket formáló körülmények őszinte méltatásától
függ. Felismerjük az élet fordulópontjait és a változás
szükségszerűségét? Megvan bennünk az akarat az átalakulásra?
Ebben a vállalásban alapvető minőség a megingathatatlan
bizalom, hogy az életünkben történt minden eseménynek
jelentősége van, még akkor is, ha azonnal nem tudjuk, mi is az.
Kiindulópontja ennek a kalandnak az a hozzáállás az élethez,
mely azon a bizonyosságon alapszik, hogy belső tapasztalataink
ugyanolyan objektív tények alapján ismerhetők meg, mint ahogy a
körülöttünk lévő világ a természettudományokon keresztül.
Amikor Rudolf Steiner a múlt század elején kidolgozta a szellem
tudományát, tisztán és átlátható módon írta le kutatásait a belső
és magasabb világokról. Ezzel arra biztatta az érdeklődőket, hogy
a megfelelő meditatív gyakorlatok végzésén keresztül fejlesszék ki
saját érzékfeletti képességeiket.
Antropozófiának hívják az ebből a munkából fakadó emberi
bölcsességet. Az antropozófia hatalmas ősképeket, paradigmákat,
iránypontokat, gyakorlati képességeket nyújt és tiszteletet, illetve
az igazság szeretetét hívja elő belőlünk. Ez az egyetemes emberi
alap támogathat minket kitartó, örömteljes, fájdalmas, olykor
eredményekkel kecsegtető, sürgős és befejezetlen
keresésünkben, hogy megtudjuk kik is vagyunk.
Rudolf Steiner 1913-ban Svájcban, Dornach-ban létrehozta
munkája központját, az Első Goetheanumot, hogy munkásságát
az építészet, a szobrászat és festészet eszközeivel fejezze ki és
ahol a Misztérium Drámáit, az Euritmiát és a Kreatív Beszédet,
mint új művészeti ágakat bemutathatták. Ezt az építészetileg oly
sok újat hozó fa épületet 1922-ben tűz pusztította el.
A második Goetheanum-ot, mely most ennek helyén áll, 1924-ben
kezdték építeni betonból, mint új építészeti anyagból. Ma a világ
számos helyén működnek Waldorf iskolák, felnőttképzési
intézmények, kórházak, terápiás központok, biodinamikus
gazdaságok, kutató központok, bankok, könyvkiadók és egyéb
művészeti, tudományos és szociális kezdeményezések, amelyek
mind az antropozófiára épülnek.
Mit adhat számunkra az antropozófia ebben a globális,
multikulturális, háborúk, és éhség sújtotta világban, ahol
igazságtalanság, egyenlőtlenség és politikai érdektelenség a külső
jegyei azoknak a személyes, belső válságoknak, mellyel
mindannyian küzdünk?
Minden a lélek küszöbén áll.
MILYEN AZ ANTROPOZÓFIAI ALAPOZÓ ÉV KURZUS?
Rudolf Steiner néhány alapvelő írásának tanulmányozásán
keresztül szeretnénk gyakorlati segítséget adni, hogy ennek a
küszöbnek és az életutunk kereséséhez rendelkezésre álló
szellemi forrásnak jobban tudatában lehessünk. A művészetek és
a tudományok tükrében áttekintjük az emberi tudat fejlődését és
felfedezhetjük, hogy a múlt vallási tradíciói mire készítettek elő
minket és mit jelentenek számunkra ma. Az egész éven átívelő
témánk a keresztény ünnepek megünneplése lesz. A jelentésük és
a rájuk való felkészülés lesz a kiindulópontja
megismerkedésünknek Rudolf Steiner munkásságával.
A kurzus 10 hétvégén át tart. A péntek esték közös énekléssel és
a témába való bevezetéssel kezdődnek néhány reneszánsz
művészeti remekmű megfigyelésén keresztül. Szombatonként és
vasárnaponként szemináriumok, kiscsoportos beszélgetések,
művészeti tevékenységek (agyagozás, euritmia, kreatív írás, zene)
és a témát kibontó antropozófiai előadások váltakoznak. A tér
dinamikáját pedig Bothmer gimnasztikán keresztül tapasztalhatjuk
meg.
A képzés magyar és angol nyelven zajlik, és lehetőséget teremt
különböző háttérből érkező felnőtt embereknek a közös munkára.
Lesznek olvasnivalók és időnként írásos feladatok is a hétvégék
között.
A kurzuson való részvétel egyetlen feltétele a világi és szellemi
dolgok iránt egyaránt megnyilvánuló egészséges, nyitott
érdeklődés. Ez a kurzus megfelelő előkészítés lehet további
képzésekhez, mint például a Waldorf tanárképzés. A kurzus
elvégzéséről a résztvevők igazolást kapnak.
A kurzus tanárai: Andrew Wolpert (a kurzus vezetője), Balassa
Bálint, Gajdos András, Gajdos Renate, Sárközy Ágota, Clemens
Schleuning, Ujlaky Éva, Varga-Szemes László
és mások.

Advertisement
%d bloggers like this: