Misztériumdráma Találkozó 2019.

miszteriumdrama_talalkozo_20192019. május 18.
Pesthidegkúti Waldorf Iskola

Az első magyarországi Misztériumdráma Találkozó célja, hogy találkozhasson mindenki, aki csoportban vagy akár egyedül misztériumdrámákkal foglalkozik, vagy csak szeretne megismerkedni velük. Célunk közelebb kerülni a drámákhoz, a misztériumdrámák megértését elmélyíteni az elméleti szövegfeldolgozás és a művészet eszközeivel.

MISZTÉRIUMOK, DRÁMÁK, MISZTÉRIUMDRÁMA JELENETEK, TALÁLKOZÁSOK, DRÁMAJÁTÉK, MŰHELYMUNKÁK, FÓRUM, ELMÉLETI ELŐADÁSOK, EURITMIA, ZENE, BESZÉLGETÉSEK!

PROGRAM

9.00-9.30 Bevezető, játék, bemutatkozás
9.30-10.30 Nyitó előadás, ébresztő gondolatok Előadók: Mesterházi Zsuzsa, Frisch Mihály
10.30-11.00 Szünet
11.00-12.30 Műhelymunka 1. (lásd lent)
12.30-13.30 Ebédszünet
13.30-15.00 Műhelymunka 2. (lásd lent)
15.00-16.00 Szünet
16.00-17.45 Színről színre – drámatörténet jelenetekkel
Előadó: Mesterházy Mária, közreműködnek a Rudolf Steiner Szeminárium tagjai
17.45-19.00 Vacsora szünet
19.00-20.00 Rudolf Steiner: A lelkek ébredése (IV. misztériumdráma) 8. kép (Egyiptomi beavatás)
Rendező: Varga-Szemes László, szereplők: a Rudolf Steiner Szeminárium tagjai
((A négy elem – euritmiaelőadás Közreműködők: Orza Katalin – zongora, Vidákovich Emese – euritmia)) – BETEGSÉG MIATT ELMARAD
20.20-21.00 Fórum, beszélgetés

ELŐADÁSOK

SZÍNRŐL-SZÍNRE
Rendhagyó színháztörténeti áttekintés
Előadó: Mesterházy Mária

Mi a dráma? Miként tükrözi a színház világa az emberiség tudatfejlődésében zajló változásokat? Hogyan illeszkednek ebbe a fejlődési ívbe Rudolf Steiner misztériumdrámái?
Az áttekintő előadás gondolatmenetéhez kapcsolódva a Rudolf Steiner Szeminárium tagjai jeleneteket villantanak fel Aiszkhülosz, Szophoklész, Shakespeare, Beckett, Csehov és Rudolf Steiner drámáiból.

Szereplők: Baráti Ilona, Csomor Maja, Dániel János Tamás, Horváth Mónika, Kertész Dóra, Kósa Boglárka, Krigovszki Anna, Naszályi Nóra, Rostás Eszter, Szendrei Andrea, Ujlaky Éva, Varga-Szemes László, Varga Szilveszter, továbbá Rottenhoffer Attila

EGYIPTOMI BEAVATÁS
Rudolf Steiner: A lelkek ébredése (IV. misztériumdráma) 8. kép

A hosszú évek óta misztériumdrámákkal foglalkozó csoport rendhagyó módon visz színre egy rendhagyó egyiptomi beavatást.

Rendező: Varga-Szemes László
Szereplők: a Rudolf Steiner Szeminárium tagjai

A NÉGY ELEM
Euritmiaelőadás

Az egyiptomi beavatásban megjelenő négy elemre ráhangolódásként a jelenetet zongorás euritmiaelőadás vezeti be.

Közreműködők: Orza Katalin – zongora, Vidákovich Emese – euritmia
Elhangzanak: Luciano Berio: Földzongora, Vízzongora, Tűzzongora, Légzongora c. darabjai

MŰHELYMUNKÁK

1. „A beavatás kapuja”
A lelkierők megközelítése Rudolf Steiner I. misztériumdrámájában – gondolatok és az euritmia nyelvén.
Műhelymunka Czakó Anikó, Horváth Judit és Krigovszki Anna vezetésével

2. A 12
A 12 paraszt(asszony) A lélek megpróbáltatása című misztériumdrámában csillagjegyekkel, hangokkal és gesztusokkal összekapcsolva.
Barabás Kata és Révész Ildikó kutatása alapján

3. Euritmia Harmath Judittal
Az euritmia segítségével közelítünk a luciferi és ahrimani hatások embert, sorsot formáló erőihez, és a lélekerők segítségével a dinamikus egyensúly megteremtésének lehetőségéhez
A műhelymunkát Harmath Judit vezeti

4. Ahrimán
Ahrimán lényének vizsgálata Rudolf Steiner misztériumrámáinak szövege alapján. Ahrimán jelenlétének tettenérése napjainkban.
A workshopot vezeti: Szendrei Andrea és Varga Szilveszter

5. A mesék
Milyen drámai helyzetben, kinek és milyen környezetben hangzanak el Balde asszony meséi? Mesemondás, képalkotás, beszélgetés a körben Baráti Ilonával és Naszályi Nórával

6. Astrid, Philia, Luna
A gondolkozás-érzés-akarat hármasságának megtapasztalása beszédgyakorlatokon és drámarészleteken keresztül.
Műhelymunka Rostás Eszterrel

7. A négy elem
A föld, levegő, tűz és víz minőségeinek megtapasztalása. Mozgásos és szöveges gyakorlatok A lelkek ébredése című IV. misztériumdráma egyiptomi jelenetéhez.
A dráma műhelymunkát vezeti: Varga-Szemes László

PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS
500 – 10.000 Ft közötti szabad vállalás, mellyel a misztériumdrámák magyarországi színrevitelét támogatja.

JELENTKEZÉS

Köszönjük, ha mielőbbi regisztrációjával megkönnyíti a szervezést!

Advertisement
%d bloggers like this: