Rólunk

A Rudolf Steiner Szeminárium Alapítvány célja, hogy előmozdítsa és támogassa a Rudolf Steiner munkásságán alapuló kulturális, tudományos és művészeti értéket, továbbá képviselje és közvetítse az abból fakadó értékeket. Láthatóvá és felismerhetővé szeretné tenni az antropozófiát azok számára, akik keresik, vágynak rá, mint erő, öröm és megértés forrására az élet értelmének kutatása közben.

Munkánkban a kezdetektől fogva komoly szerepet játszanak a művészetek (euritmia, festés, dráma, zene), és az utóbbi években egyre nagyobb hangsúllyal van jelen az önképző jelleg, illetve egyre nagyobb teret kapnak a résztvevők iniciatívái. A szeminárium rendszeresen meghív külföldi előadókat is.

andrew
Andrew Wolpert
marciusolivereszter
Oliver Conradt
ckk
Constanza Kaliks

2014 óta rendszeresen foglalkozunk Rudolf Steiner Misztériumdrámáival, ezzel is mélyíteni igyekszünk tapasztalatainkat, értésünket a világról és az antropozófiáról, hogy “igazi megismerés útján hassuk át magunkat a világ szellemi mozgásával és lényegével”, és hogy életté váljon, ami gondolatok formájában a lelkünkbe árad és lelkünket átjárja. Inspirálóan hatott ránk, ahogy Rudolf Steiner fogalmazott 1910-ben, az első misztériumdráma bemutatója után:

“Azt szerettük volna elmondani antropozófiai működésünknek ezzel a – ha szabad így nevezni – határkövével: hogyan kell elgondolni az antropozófiai eszméknek, az antropozófiai életnek a kultúrába való beáramlását. És ha mégannyira vonakodik is a mai emberiség, hogy a külső kultúra egyéb területein felszívja magába azt, amit a szellemi élet nyújthat, legalább művészi képekben szeretnénk bemutatni, hogy mennyire életté tud válni az, ami gondolatok formájában a lelkünkbe árad és lelkünket átjárja. Ilyen érzések támadhatnak abból az előérzetből, hogy az emberiség jelenéből mégis olyan jövő felé halad, amelyben képes lesz megérezni, hogy a fizikai világ emberének szellemi-lelki erein keresztül szellemi élet árad le; hogy ez az emberiség olyan idők elébe megy, amelyekben közvetítőnek fogja érezni magát a szellemi világ és a fizikai világ között. Azért tartottuk meg ezeket az előadásokat, hogy ez az előérzet felébredjen.” Rudolf Steiner, A bibliai teremtéstörténet titkai, München 1910. augusztus 16.

 

 

 

 

Advertisement
%d bloggers like this: